Skip to main content

Büyü Çeşitleri

Pek çoğunuzun adını sık sık duyduğu büyüler hakkında bilgi vererek sizlere en çok kullanılan büyü çeşitleri hakkında bilgiler vereceğim. Ama hemen baştan söylemekte fayda görüyorum bunları kendi başınıza yapmaya uygulamaya yeltenmeyin. Bu sizin için büyük bir hata olur. Büyü çeşitleri hakkında kısa size bilgi vermek amacıyla yazıyorum bu makalemi.

Pamuk Çekirdeği Büyüsü
Üç tane pamuk çekirdeğinin üstüne birer kere tuncina duası okunur. Sonra evlenmesi istenen kişilerin ismi söylenir ve çekirdekler kişilerin kapısının eşiğine gömülür. Kısa süre sonra evlenmesi istenen kişilerin evlendiği söylenir.
Kurşun Büyüsü
Bir levha kurşunun üzerine istenen kimsenin ve annesinin isimleri yazılır. Sonra tuncina duasının baş kısmı yazılıp ateşe atılır. Kurşunu atarken de “Bu kurşun nasıl erirse… o da benim için öyle erisin bana gelsin!” denir. Kurşun eridiğinde o kişinin dayanamayarak geldiği söylenir.

Saygı İçin Büyü
Sevdirmek için bu büyüden de faydalanılır.Böylece kendisini sevmeyen, beğenmeyen birini dahi kolaylıkla bağlar. Bu büyü yapıldığı zaman büyülenen kimse deli gibi aşık olur. Büyü yapanı görmediği zamanlar kederinden hasretinden ölecek hale gelir. Pek çok çeşit muhabbet büyüsü bulunmaktadır. Büyülenen bir yiyeceği istenen kimseye yedirmek veya okunmuş çiçeği koklatmak gibi durumlar yeterlidir.
At Nalı Büyüsü
Eski bir at nalının üzerine sevmesi istenilen kimsenin ismi ve Ayetülkürsü suresi yazılır. Küllü bir ateşin dibine nal yerleştirilir, yalnız önemli olan bu ateş hiç sönmemelidir.Ancak ateş yandığı sürece o kişinin aşkı devam edecektir.
Biber Büyüsü
Bir top kırmızı biberin çekirdekleri çıkarılarak kırk bir tanesi ayrılır ve diğerleri atılır. Her çekirdeğe bir Yasin suresi okunur ve bu çekirdekler tekrardan biberin içine doldurulur. Biber ateşe atılırken de “Bu biber nasıl yanarsa… o da benim için öyle yansın bana gelsin” denilir.Yedi gün süreyle bunu tekrarlamak gereklidir.
Bakır Büyüsü
Bir bakır levha üzerine Allah’ın sıfatları yazılır ve yüksekçe bir yere asılır. Her gün seher vaktinde kalkılacak bu bakıra bakılacak ve istenen kimsenin helal sevgisi için dua edilecektir.Böylece o kimse gelir ve bakır orada durduğu sürece bir daha da ayrılmaz.
Yarasa Büyüsü
Yarasa kesilerek kanı sevilen kimsenin eşyasına veya üstüne sürülür.Yada bu kandan bir iki damlası istenen kimsenin içeceği bir şeye karıştırılır. Yarasanın ölüsü de o kişinin kapı eşiğine gömülür. Büyülenen kimse aşık olur ve bir daha da ayrılmaz.
Tırnak Büyüsü
Bir kimsenin kestiği tırnak, bir kap içinde yakılıp kömür haline getirilir ve ince ince dövülerek toz haline getirilir. Bu toz, sevmesi istenen kimsenin yiyeceğine veya içeceğine karıştırılır. O kimse bunu yedikten yada içtikten sonra bağlanır ve bir daha ayrılmaz.
Nohut Büyüsü
Kırkbir tane nohudun her bir tanesine bir İhlas duası okunur.Daha sonra nohutlar bir kaba konularak ağır ağır pişirilirken sevmesi istenen kimsenin ismi tekrarlanır. Nohutlar iyice pişince o kişinin içine büyük bir aşk ateşi düşer. Her şeyi terk ederek koşa koşa ona geldiği söylenir.
Kuru Üzüm Büyüsü
Yirmi bir tane kuru üzüm tanesinin üstüne bir Yasin okunur.Daha sonra bunlar bir kapta ağır ağır kavrulur. Üzümler kavrulurken de bir kara dut, bir beyaz dut çubuğu ile bunlar karıştırılır. Bir yandan da “Falanın oğlu ya da kızı… aşkımdan ak dut gibi sararsın, kara dut gibi kararsın. Yemesin içmesin, gözüne uyku girmesin, beni görmedikçe rahat etmesin!” diye tekrarlanır. Üzümler kavrulduktan sonra iki gün içinde büyü yapılan kimse çıkıp gelir.
Saç Büyüsü
Sevilen kimsenin yedi tel saçına Ya Vedut duası okunur ve saçlar ateşe atılıp yakılır. O kimse aşktan delirecek gibi olur ve yapan kişiye gelir.
Sicim Büyüsü
Bir sicimin üzerine kırk bir düğüm atılır. Bu istenen kişinin geleceği sırada kapının önüne bir paspasın altına yerleştirilir. O kişi oraya bastığı an bağlanmış olur. Bir daha da ayrılmayı düşünmez. Yalnız her düğümü atarken o kişinin adını söylenmelidir..
Bakla Büyüsü
Kırk bir tane baklanın üstüne bir adet Esma çekilir. Ondan sonra baklaların her gece bir tanesi ateşe atılarak, “…benim aşkımdan yanıp tutuşsun ve hemen gelsin” denilir. Kırk bir gece içinde gelmesi istenen kişinin geldiği söylenir. Bazen daha birkaç bakla yakıldığı halde çıkıp gelebilir, o durumda diğer baklaları yakmaya devam etmek gerekir. Aksi takdirde büyü yarım kalacağından gelen kimse de birden bire soğuyarak geri dönebilir.
Gül Büyüsü
Bir gülün üstüne bir adet Esma ve Tuncina duası okunur ve bu, beğenilen kimseye verilir. Kendisi bu çiçeği koklar ve bir daha ayrılmamak üzere aşık olur. Ancak böyle bir çiçeği büyü yapılacak kişinin kendisine vermek, başkalarıyla göndermemek gerekir.
Şeker Büyüsü
Bir şeker veya tatlı üzerine kırk bir adet Bismillahirrahmanirrahim okunur ve bu sevilen kimseye yedirilir. O kişi o andan itibaren içinde neşe, huzur ve sevgi duyar. Aslında diğer büyülerle karıştırmamak gerekir. Bu iş iyi niyetle yapılırsa bir zararı yoktur. Çünkü tatlı yiyen kimsede sadece huzur ve mutluluk olur. Bunun etkisi de uzun süreli değildir.
İncir Büyüsü
Taze bir incirin üstüne Ya Bedduh, Ya Kısmet, Ya Muhabbet sözleri bin kere okunur ve sonra sevilen kişiye yedirilir. Böylece o kimse aşık olur ve kalbiyle tamamen bağlanır bir daha da ayrılmayı istemez.
Mum Büyüsü
Bir mum üzerine istenen kişinin annesinin ismi ve isteklinin kendi ismi yazılır. Bunun üzerine de bin Esma okunur. Gece yarısını geçtikten sonra büyüyü yapan kimse, “Bu mum nasıl yanıyorsa, sende benim için öyle yan” diyerek mumu yakar.Fakat mumun yedide biri yanınca söndürmelidir. Ertesi gece yine aynı şeyi tekrarlar. Böylece mumu yedi gecede yakar. Erimiş mumu da harlı ateşe atar ve yine aynı sözleri tekrarlar. Böylece o insan sevgiden yana yana çıkagelir.
Kabak Büyüsü
Sevgisi sönen, unutan, bıkan ve giden kimseyi geri getirmek için de büyüden faydalanılır. Pek çok muhabbet büyüsü sönen aşkı canlandırmaya yeterlidir. Ancak araya soğukluk girdiyse ve o kimse çok uzaklardaysa, o vakit çok daha kuvvetli bir büyü gerekmektedir. Bir bal kabağı oyulur ve içinden çekirdekleri çıkarılır. Bu çekirdeklere onbir Esma okunur.Daha sonra bu çekirdekler tekrar kabağın içine doldurulur. Kabak gidenin gelebileceği tarafa, yüksek bir yere asılır.Ve orada kurumaya bırakılır. Kabak kuruyup düştüğü zaman, o kaçan, unutan, giden kimse büyük bir sevgi ve istekle geri döner. Bir daha da ayrılmaz.
Sabun ve Saç Büyüsü
Sabun ve saçla yapılan bu büyü öldürücüdür. Büyü yapılmak istenen kişinin saçından birkaç tel alınır. Hiç kullanılmamış bir kalıp sabuna sarılır.Daha sonra sabuna kır bir iğne batırılır ve belirli bir dua okunur. Sonra bu sabun kör bir kuyuya atılır. Sabun orada eridikçe büyü yapılan kimse de evinde erimeye başlar ve yatağa düşer.
Kaşık Büyüsü
İki sevgiliyi, eşi ya da kardeşi ayırmak üzere yapılan bir büyü çeşididir. İki tahta kaşığa, ayırmak istenilen kimselerin adları yazılır ve kaşıklar arka arkaya getirilip bağlanır.Yeni ölmüş birinin mezarı açılarak kefeninden bir parça alınır ve kaşıklara sarılır. Belirli bir dua okunur ve kaşıklar başka bir mezara gömülür. Ayrılması istenen kimseler o zamandan itibaren birbirleri için adeta ölü gibidirler. Yaşadıkları zamanca bir daha yüz yüze gelemezler.
Domuz Yağı Büyüsü
Eşleri ayırmak için en çok kullanılan maddelerden biri de domuz yağıdır. Büyüyü yapacak olan kimse bir parça domuz yağını alır, koynuna sokar. Sonra bir kiliseye gidip rahipten kendisini okumasını ister. Rahip bu isteği kabul ederek o kimseyi okursa amaç gerçekleşir. O insan okunurken koynunda gizli domuz yağı da okunmuş olur. Bu okunmuş domuz yağını çiftin yattığı yatağa koyarsa, o zaman karı koca birbirini domuz gibi görmeye başlar, birbirinden nefret edip uzaklaşırlar. Büyüyü yapan kişi, eğer yatağa koyamıyorsa, sokak kapısına sürer, bu da tartışma ve kavgalara soğukluğa yol açar.
Ölü Toprağı Büyüsü
Ayırmak üzere yapılan büyülerde ölü toprağı kullanılır. Ölü toprağı bir mezardan alınarak ayırmak istenilen kimselerin yatağına serpilir. Çift o zamandan itibaren birbirinden ayrılır. Ölü toprağı serpilirken belirli duaları okumak ve belirli sözleri söylemek gerekir.
Büyü Tazeleme
Kimi büyülerin ömür boyu sürmesine karşın,kimileri bir ay ya da bir yılda etkilerini kaybeder. Mesela biber yakarak birinde arzu uyandırmak mümkün olabilir ama bu geçici bir istektir.İsteğinin devam etmesi için bu büyüyü tekrarlamak lazımdır. Buna karşın kaşık büyüsü ömür boyu sürer. Domuz büyüsü de yine bulunup temizlendiği zamanda etkisini kaybeder. Bu tür büyüler tekrarlanması halinde etkili olurlar. Yani büyüler ömür boyu ve kısa süreli olmak üzere ikiye ayrılırlar.

 

2 Yorum “Büyü Çeşitleri”

  1. Bende kizima yardim istiyorum. Benim kizim birini cook seviyor bana yardim edin lütfen kizimi kaybetmekteyim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.