Vefk

İslam büyüklerimizden günümüze kadar uzanan vefk kelimesi ne anlama gelir, vefkler nasıl yapılır bu sorulara cevap vereceğim. Bunların başında İmamı Gazali hz. gelir. İmamı Gazali üçlü vefkin mucididir. Vefk tertibi hesap ilmine dayanır. Ebced le ilgili sayfalarda da belirttiğimiz üzere her harfin (Arabi harfler) karşılığı olarak bir rakam bulmuşlardır. Bu rakam ile bütün Esmai ilahinin adetleri bulunmuş ve hatta Kur’andaki bazı sürelerin harfleri rakamlara çevrilerek toplamı hesap edilmiş ve bununla Vekfler hazırlanmıştır.

Bir Vekfi yazmak o Esmayı ve ya avcı kat sayısıyla yazmaya eşit olduğunu söylemişlerdir. İnsanların üzerindeki manevî hastalıkları yok etmek için çok eskiden böyle Vefkler yapılırdı. O kimse bunu üzerinde taşırdı.

Ecnebiler buna «Maskot» diye tabir ediyorlardı. İslam dininde nazarın değdiği cihetle nazarcıların ve düğüm bağlıyan üfürükçülerin Şerrinden Allah’a sığınmak vardır, İşte Süre-i Felak bundan söz eder ve bi­zatihi Hazreti Peygambere yapılan büyünün bozulması için bu ayetin geldiğini büyük islam alimleri beyan ederler. Süre-i Nas’ta da Şeytan ve Cin’den bahsolunur ve bunların şerrin-den Allah’a sığınmamız emrolmuştur.

Kur’anda Cin’den bahseden Cin Süresi ve Rahman Süresi de var. Ve daha bazı sürelerde de mevcut insanlar dönem dönem kendilerini rahatsız eden bu görünmez varlıkların şerrinden korunmak için çeşitli çarelere baş vurmuşladır. Dini folklorumuzda bunlara ait pek çok örnekler mevcuttur.

Muska; bünyesinde barındırdığı manyetik enerji tükenmesi ile birlikte geçerliliğini kaybeder. Vefk ise evrensel enerjiyi alarak astrol dubleye aktardığı için kainat var olduğu sürece işlevini devam ettirir.
Vefk kesinlikle ve kesinlikle bir büyü çeşidi değildir. Hatta ve hatta vefklerin çoğu zaman büyüye karşı bir işlem olduğunu söylemek yanlış olmaz. Büyü şeytani bir ameldir ve gayri müslimlerin başvurduğu, İslam dininin tamamen yasakladığı bir uğraştır.

Belki ilk başta insana faydalı gibi görünse de kesinlikle sonunda yapana ve yaptırana çok büyük zararlar verecek haram olan bir uygulamadır. Vefk Tılsımat-ı Kur’an iye den olup, yapılış amacında şer yoksa sakıncalı görülmemiştir. Tabi ki, netice tamamı ile Yüce Allah cc tan umulmak kaydı ile olmalıdır.

Değerli ziyaretçilerim, görünüş itibarı ile vefk bir muskayı andırmaktadır. Hatta muska maskot kelimesinden gelir ve taşınan yazılı dua ve buna benzer şeylerin hepsi muskadır diyenler de elbette çoğunluktadır. Fakat vefklerin teknik işleyişini bilen bir kimse, vefkin muska olmadığını gayet iyi bilir.

Muska, cinleri harekete geçiren veya taşıyanın inancı ile alakalı olarak etkisini gösteren bir sistem iken; vefk, manyetik akımları absorbe etme gücüne sahip bir takım bazı kimyasallarla hazırlanan, ileri manyetizma tekniklerinin uygulanması ile oluşturulan ve insan astral dublesinde bir reaksiyona sebebiyet verme özelliğine sahip manyetik akım reaktörüdür.

Vefk her hangi bir dini inanç sistemine bağımlı değildir. Bildiğimiz en eski bilgilere göre; vefklerin mucidi eski Yunan’ lılardır. Her millette, her kültürde asırlar boyu kullanılmıştır vefk. Değişik dinlere mensup olan insanlar vefk düzenlerken , kendi kültürlerine ait sembolleri kullanmışlardır.

İslam alimleri de bu konuya ilgisiz kalmamış ve bu konuda sayısız eser yazmışlardır. Ben elbette ki Müslüman olmam sebebi ile, İslami kurallara aykırı sembol ve usuller kullanmıyorum.

Yani benim hazırlayıp yazdığım vefkler tamamiyle rahmani moddadırlar. Ama ben İslami kuralların dışındaki vefkleri kullanmıyorum yada İslam alimleri bu konuda bizlere yol açmış diye vefkler islamidir demek elbette ki yanlış olur.

1 Yorum

  1. Meryem

    bu vefklerin nasıl bir görüntüsü var örnek resimler koysanız bizimde merakımız gider

Lütfen bir yorum yazın, yorumlarınız bizim için çok değerli.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.